Väärtuspõhine kasvatus Lasteaias

Õpime, kuidas teadlikult rakendada väärtusi lasteaia õppetöös, tutvume erinevate väärtuskasvatuse metoodikatega ja parimate väärtuskasvatuse praktikatega.

Õppekava