Väärtuskasvatuse ja Tarkuste Hoidise metoodika õppekava

Õppekava nimetus: 
Väärtuskasvatus ja Tarkuste Hoidise metoodika

Õppekavarühm:
Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (140)

Õppe kogumaht:
8 ak/h

Sihtgrupp:
Lasteaiaõpetajad, algklasside õpetajad

Õppe eesmärk:

 • Anda ülevaade väärtustest ja väärtuskasvatuse erinevatest meetoodikatest
 • Viia õpetajateni konkreetne eesti vanasõnadel põhinev väärtuskasvatuse metoodika
 • Õpetaja teadvustab isiklikke väärtusi ja selle mõju lastel
 • Saada teada, kuidas väärtused inimesed kujunevad ning kuidas neid teadlikult kujundada
 • Jagada näiteid erinevatest praktikatest teistes lasteaedades väärtuskasvatuse väljunditest

Õppesisu:

 • Väärtused, kuidas nad kujunevad, kas ja kuidas neid teadlikult kujundada
 • Väärtuskasvatus lasteaias
 • Erinevate väärtuskasvatusmetoodikad
 • Lapsevanemate kaasamine
 • Õpetaja kui väärtuskasvataja, õpetaja kui eeskuju. Minu isiklikud väärtused.
 • Eesti rahvapärimus ja meie rahva väärtused
 • Tarkuste Hoidise metoodika – põhjalik tutvustus, näited ja lisa väärtusmetoodilised ülesanded
 • Parimad väärtusarenduse alased praktikad erinevatest Eesti lasteaedades – pildid ja lood

Õppemeetodid:

 • Aktiivõppe meetodid
 • Grupiarutelud
 • Praktiliste situatsioonide lahendamine
 • Erinevaid loovmeetodid

Koolituse läbinu:

 • on teadlik väärtuskasvatuse olulisusest
 • on teadlik Tarkuste Hoidise väärtuskasvatuse metoodikast
 • on saanud hulgaliselt „töövahendeid” väärtuskasvatuse teostamiseks

Toimumise aeg:
Kuupäev ja algusaeg lepitakse kokku koolituse tellijaga.
Ajakava näidis:
10.00 Koolituse algus
12.00 Lõuna
13.00 Koolitus jätkub
14.30 kohvipaus
14.45 Koolitus jätkub
16.30 Koolituse lõpp

Toimumise koht:
Õpperuumid haridusasutuses, mille personalile koolitust läbi viiakse.

Koolitaja:
Merike Mitt

Lisainfo: 
MTÜ Väärtuskoolitus
Tel: 53 51 0501
info@vaartuskoolitus.ee

 

Lisa kommentaar