Koostöö lapsevanematega – kuidas luua lapsevanematest endale toetav meeskond

KOOSTÖÖ LAPSEVANEMATEGA  ehk Kuidas kujundada lapsevanematest endale toetav meeskond grupiprotsesside abil.

Koolitusel keskendume lapsevanematest ühtse meeskonna kujundamisele, kuidas grupiprotsesside loogikaid ning erinevaid aktiivõppemeetodeid saab hästi kasutada nende juhtimisel. Jagame hulgaliselt parimaid praktikaid erinevatest lasteaedadest.

Õppekava