Uus väärtuskasvatuse koolitus – lastega filosofeerimine

www.kidspot.com.au Väärtuskasvatus II – Lastega filosofeerimine ja Tarkuste Hoidise metoodika parimaid praktikaid

Koolituse „Väärtuskasvatus lasteaias – Tarkuste Hoidise metoodika“ tagasisides on  tihti soovitud sellele koolitusele järge. Lisaks kogunes koolitaja Merike Mitil erinevaid Eestimaa lasteaedu külastades üha juurde väärtuskasvatuse alaste parimate praktikate näiteid. Nii valmiski  jätkukoolitus „Väärtuskasvatus lasteaias II – lastega filosofeerimine ja Tarkuste Hoidise metoodika parimad praktikad“ (Merike Mitt läbis ka vastava täiendõppe Tartu Ülikooli juures lastega filosofeerimise alal).

Uues koolituses läheme süvitsi ühe väärtuskasvatuse olulise metoodika – lastega filosofeerimisega. See metoodika on suurepärane abivahend õpetamaks  lapsi iseseisvalt mõtlema, ennast väljendama ning maailmas asjadest aru saama. Selle abil suureneb lapses enesekindlus ning võime mõista nii ennast kui teisi. Filosofeerime ise ja saame rohkem teada lastega filosofeerimise nüanssidest.

Ja muidugi on koolitusel taas hulganisti praktilisi ideid (üle 100 foto ja hulganisti tekste), mida oma lastega kasutada. Samuti teeme ise läbi uusi väärtusmänge ja -tegevusi.

Koolituse teemad:

  1. Lastega filosofeerimise (LF) sisu ja kasu
  2. LF erinevad võimalused – arutlemine, joonistamine, kirjutamine, legod jne
  3. Vestlusjuhi hoiak ja tegevuse ette valmistamine
  4. LF teemad ja tekstide valimine
  5. Filosoofiliste küsimuste moodustamine
  6. Filosoofilise vestluse käivitamine ja lõputegevused
  7. Tarkuste Hoidise metoodika edasiarendused ja lisad, uusi tegevusi ja mänge
  8. Parimad praktikad lasteaedadest, kuidas erinevaid väärtusi lasteni viiakse

Koolituse kestus 8 ak/h

Grupi suurus – maksimaalselt 20 inimest

Koolituse ajakava  (ajakava saab vastavalt vajadusele veidi muuta)

10.00  Koolituse algus

12.00 Lõuna

13.00 Koolitus jätkub

14.30 kohvipaus

14.45 Koolitus jätkub

16.30 Koolituse lõpp