Tarkuste Hoidise metoodika lasteaedade metoodikaraamatus

Hea meel on teatada, et Tarkuste hoidise väärtuskasvatusmetoodika on esindatud ka äsjailmunud raamatus „Tarkus tuleb tasapisi – valik aktiivõppe strateegiaid lasteaias ja koolis“. See Halliki Tammiste poolt välja antud raamat  analüüsib kümmet erinevat pedagoogilist lähenemisviisi, eesmärgiga tutvustada lugejatele lapse aktiivset õppimist toetavaid võimalusi ehk strateegiaid.

Merike Mitt kirjutas Tarkuste Hoidise metoodikast põhjaliku ülevaate koos mitmete näidisfotodega ning ka seda metoodikat kasutavate õpetajate tagasidedega.

Teised üheksa metoodikat, mida tutvustatakse:

-Draamaõpetus
-Hea Algus
-Keelekümblus
-Meediakasvatus lasteaias
-Montessori pedagoogika
-Projektõpe
-Reggio Emilia pedagoogika
-Suunatud uurimuslik õpe
-Väärtuskasvatuse metoodika ,,Kiusamisvaba lasteaed”

Raamat annab ülevaate valitud pedagoogiliste lähenemisviiside ajaloost, nende põhimõtetest ja eripäradest. Lisaks teoreetilisele taustale on tutvustatud ka õpetajate praktilisi kogemusi.
Loodetavasti julgustab see raamat ka teisi tegevõpetajaid kasutama lapse aktiivset õppimist toetavaid võimalusi ning aitab temaatikast huvitatud lastevanematel leida oma lastele sobivaimat pedagoogilist lähenemisviisi rakendavat haridusasutust.

Raamat on saadaval kõikides raamatupoodides ja kirjastuse Atlex kodulehel.