Teeniv juhtimine loob koolis hea õhustiku

Deborah O’Reilly. Foto: Õnne Allaje

Koolijuhtide ja õpetajate ülemäärast töökoormust võiks leevendada teeniv juhtimine, usuvad Tartu Ülikooli eetikakeskuse hariduskonverentsil kõnelnud USA teadlased Melinda Bier ja Deborah Sanders O’Reilly.

Artiklit saab lugeda SIIT

 

Tunnustusprogramm “Hea kool kui väärtuspõhine kool 2020”

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole osalema tunnustusprogrammis „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ning taotleda oma koolile hea kooli märgis.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Tunnustusprogramm aitab kooliperel toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -kese.

Sellel aastal on tunnustusprogrammis eelistatud fookusteemadeks hea kooli mudeli valdkonnad koostöö ja head suhted ning koolikeskkond. Samuti on tähelepanu all koolide põhjalikum individuaalne toetamine, mistõttu on programmis osalejate kohtade arv piiratud.
Tunnustusprogrammi täpsemad juhised ning formaat on leitav eetikaveebist.

 

Merike Mitt: „Lasteaiaõpetajad on justkui tänapäeva vanaemad“

„Iga haridusasutus on väärtuste filter,“ ütleb Tartu ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse nõustaja ehk kriitiline sõber Merike Mitt, kes on külastanud väga paljusid Eesti lasteaedu ja näinud, et lasteaedades tehakse tööd südamega. Lasteaias luuakse tema sõnul alus väärtustele, mis saadavad inimest kogu elu, ja selle töö tähendust on raske üle hinnata. Kriitiline sõber saab lasteaiale toeks olla valikute tegemisel ja tegevusfookuse täpsustamisel.

Loe artiklit täismahus SIIT

Uuringu “Väärtused kui inimvara ja nende seos ühiskonnaga” kokkuvõtlik ülevaade

Kuku raadio saates “Kuue samba taga” oli külas Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia lektor Tarmo Strenze, kes rääkis uuringust “Väärtused kui inimvara ja nende seos ühiskonnaga”.

Kui palju väärtustavad inimesed tööd, vaba aega, uuskogukondlikkust ning muud – seda saad juba kuulata! 15 minutit on väärt kuulamine!

Saadet saad kuulata SIIT

 

Konverents “Harjutades kujuneb iseloom”

 

Konverents “Harjutades kujuneb iseloom”

Tartu Ülikooli eetikakeskuse 12. väärtuskasvatuse konverents

“Harjutades kujuneb iseloom”

9. detsember 2019
Dorpati konverentsikeskuses (Turu 2, Tartu)

Milliste väärtushoiakute ja käitumisega inimesi tahame kasvatada? Inglise filosoof Bertrand Russell on öelnud, et „see, millist haridust me tahame anda oma lastele, sõltub sellest, milliseid iseloomuomadusi peame ideaalseks”. Vooruseetika kohaselt on oluline, et inimene teeks õiget asja, aga ka see, et tal oleksid õigesti toimimiseks vajalikud hoiakud, motivatsioon ja tundemaailm. Kogu kooli keskkond on väärtusruum, milles iseloom kujuneb – õpilast mõjutavad koolis valitsevad suhted; viis, kuidas koolipere liikmed üksteist kohtlevad; õpilaste eneseteostuse võimalused; õppekava ja tunnis käsitletavad teemad; õpetamisstrateegiad; viis, kuidas hinnatakse õpilaste edasijõudmist; kooli traditsioonid ja ühised tegevused.

Konverentsil uurime, miks on vaja iseloomukasvatusele tähelepanu pöörata, kuidas tekivad sisseharjutatud käitumiskalduvused ehk voorused ning milline on õpetajate ja koolijuhtide roll keskkonna loomisel, kus õpilastel saab kujuneda hea iseloom. Värsket pilku ja uut teadmist vooruste ja iseloomu kujunemise kohta pakuvad väliseksperdid Soomest ja USAst. Lisaks esitleme konverentsil Tartu Ülikooli eetikakeskuse uue väljaande “Klassijuhataja käsiraamat” veebiversiooni.

Konverentsile registreerumine (2. detsembrini või kuni kohad täituvad)

Ingliskeelsete ettekannete puhul on sünkroontõlge eesti keelde.

Vaata konverentsi programmi SIIT

Näita või ava PÄEVAKAVA siit

 

Uus ideepiltide e-raamat „RÜHMA KÄITUMISKOKKULEPPED“

Iga koostöö ja erinevate inimeste toimimise aluseks on ühised kokkulepped. Selliste kokkulepete sõlmimine saab alguse juba lasteaias. Enamuses lasteaiarühmadest on olemas oma RÜHMA REEGLID, või HEAD TAVAD või KÄITUMISKOKKULEPPED. Ükskõik, kuidas me neid ka ei nimetaks, eesmärk on enamasti üks – peamised käitumispõhimõtted selgelt silma alla panna, et siis samm-sammult neid lastele õpetada.

Olen ligi 10 aasta jooksul käinud rohkem kui 70-80 Eesti lasteaias ning oma teekonnal kogunud ohtralt pildimaterjali põnevatest tegemistest. Et vastava teemalisi pilte oli üle 500, siis panin siia e-raamatusse kokku eripalgelisemad. Eesmärgiks ikka see, et õpetajad saaksid endale ehk toredaid ideid oma rühmas just omanäoliste mõtete kuvamiseks.

Uus ideepiltide e-raamat „RÜHMA KÄITUMISKOKKULEPPED“ sisaldab hulgaliselt ideid ja materjale, mis on läbi mitmete aastate kogutud Eesti lasteaedadest.

Lühikeste tekstijuppide kõrval on selles raamatus 296 eripalgelist pilti lasteaia rühma reeglitest, headest tavadest, kokkulepetest, kuldsetest reeglitest, väärtustest jne.

Lisaks üldistele käitumiskokkulepetele on ära toodud ka headest tavadest magamistoas, söögi juures, erinevates mängunurkades, laste allkirjadega jne.

E-raamatu eesmärgiks on anda lasteaednikele häid ideid, mida kasutada oma igapäevatöös oma rühma tegevuses.

E-raamatu saadame tasuta kõigile soovijatele, kui ostad e-poest www.heatujupood.ee vähemalt 10 eur väärtuses ja märgid oma soovi tellimuse märkustes.

Uus raamat lasteaiaõpetajatele “KOOS SUUDAME PALJU”

Ilmunud on uus raamat „Koos suudame palju“ alapealkirjaga „Abiks lasteaiaõpetajale – loo lapsevanematest toetav meeskond grupiprotsesside kaudu.“

Raamatusse on kogutud parimaid tarkusi, mis aitavad lasteaia õpetajal ja lastevanematel omavahel paremat koostööd teha. Lisaks teooriale on siin ka rikkalik ideedepagas paljudest Eesti lasteaedadest – parimad kogemused ja suurepärased mõtted suhtlemisest vanematega, millest saada inspiratsiooni. Raamatus on Merike Mitt ühendanud 16-aastase koostöökoolitaja teadmised grupiprotsessidest, isikliku kogemuse lapsevanemana ning ligi 10-aastase koostöökogemuse koolitaja ja väärtusnõustajana Eesti lasteaedadega. Raamatu alushariduse konsultandina on pikaajaline lasteaiajuhataja ja väärtusnõustaja Ene Tigas lisanud oma osa ning konsulteeriinud olulistes osades.

Raamat sisaldab lisaks grupiprotsesside teooriale üle 200 foto sellest, kuidas Eesti erinevates lasteaedade on lapsevanematega suheldud, infot antud, koostööd tehtud.

Raamatu saab endale soetada: http://www.heatujupood.ee/et/a/koos-suudame-palju

Head lugemist ja avastamist!